Tin tức & Sự kiện

Tăng giá vé du lịch Cát Bà 2015

Công ty TNHH vận tải Hoàng Long thông báo: Kể từ ngày 10/04/2015 tuyến Hà Nội <-> Hải Phòng <-> Cát Bà tăng giá vé cụ thể như sau:

Hà Nội        <-> Cát Bà     = 250.000đ

Hải Dương  <-> Cát Bà     = 210.000đ

Hải Phòng   <-> Cát Bà     = 150.000đ

Hải Phòng   <-> Cái Viềng = 130.000đ

Cái Viềng    <-> Đình Vũ    = 120.000đ

Hải Phòng   <-> Đình Vũ    = 30.000đ


Các tin khác