Tin tức & Sự kiện

Thông báo giá vé từ 18/12/2010 - 02/02/2010

 - Căn cứ vào tình hình giá vật tư, nhân công liên tục tăng cao từ 10 – 15% cộng với sự biến động của giá cả thị trường dẫn đến chi phí vận tải cũng tăng.

 -  Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

     Kể từ ngày 18/12/2010 Công ty TNHH vận tải Hoàng Long điều chỉnh giá vé Tết giai đoạn II:

Từ 22/01/2011 (tức ngày 19 tháng Chạp Âm lịch) cho đến hết ngày 02/02/2011 (tức ngày 30 tháng Chạp Âm lịch) công ty ưu tiên phục vụ vé suốt chặng cho chiều từ Nam ra Bắc vì vậy các Văn phòng, Đại lý trên toàn tuyến bán vé “Đồng hạng theo quy định suốt tuyến:

 

CHẶNG ĐI CHẶNG ĐẾN KM LOẠI XE GIÁ VÉ
TẾT THỰC HIỆN TỪ 22/01/2011
HCM TỈNH PHÍA BẮC 1719  GIƯỜNG NẰM 1,290.000
VŨNG TÀU TỈNH PHÍA BẮC 1746  GIƯỜNG NẰM 1,290.000
CẦN THƠ TỈNH PHÍA BẮC 2043  GIƯỜNG NẰM 1,390.000
HỒ CHÍ MINH( TĂNG CƯỜNG) TỈNH PHÍA BẮC 1719  GIƯỜNG NẰM 1,390.000
VŨNG TÀU( TĂNG CƯỜNG) TỈNH PHÍA BẮC 1746  GIƯỜNG NẰM 1,390.000
CẦN THƠ( TĂNG CƯỜNG) TỈNH PHÍA BẮC 2043  GIƯỜNG NẰM 1,490.000
HÀ NỘI TỈNH PHÍA NAM 1719  GIƯỜNG NẰM 1,290.000
QUẢNG NINH TỈNH PHÍA NAM 1847  GIƯỜNG NẰM 1,290.000
LẠNG SƠN TỈNH PHÍA NAM 2043  GIƯỜNG NẰM 1,390.000
HẢI PHÒNG TỈNH PHÍA NAM 1746  GIƯỜNG NẰM 1,290.000
HÀ NỘI( TĂNG CƯỜNG) TỈNH PHÍA NAM 1719  GIƯỜNG NẰM 1,390.000
QUẢNG NINH( TĂNG CƯỜNG) TỈNH PHÍA NAM 1847  GIƯỜNG NẰM 1,390.000
LẠNG SƠN( TĂNG CƯỜNG) TỈNH PHÍA NAM 2043  GIƯỜNG NẰM 1,490.000
HẢI PHÒNG( TĂNG CƯỜNG) TỈNH PHÍA NAM 1746  GIƯỜNG NẰM 1,390.000
HỒ CHÍ MINH TỈNH PHÍA BẮC 1719 GHẾ NGỒI 1,090.000
VŨNG TÀU TỈNH PHÍA BẮC 1746 GHẾ NGỒI 1,090.000
CẦN THƠ TỈNH PHÍA BẮC 2043 GHẾ NGỒI 1,190.000
HÀ NỘI TỈNH PHÍA NAM 1719 GHẾ NGỒI 1,090.000
QUẢNG NINH TỈNH PHÍA NAM 1847 GHẾ NGỒI 1,090.000
LẠNG SƠN TỈNH PHÍA NAM 2043 GHẾ NGỒI 1,190.000
HẢI PHÒNG TỈNH PHÍA NAM 1746 GHẾ NGỒI 1,090.000


Các tin khác